Butiksindretning

Butiksindretning

Den perfekte butiksindretning giver maksimal indtjening pr. m2.

Enhver butiksindretning  bør tage udgangspunkt i kædens/butikkens profil og de fysiske rammer. Indretningstegningen udarbejdes med en kundevenlig og styret kundestrøm til følge.

Butiksindretning

Men husk: Det at lave en indretningstegning er ikke blot et spørgsmål om, at placere reoler og kampagnepladser.

Butiksindretning

Varernes og kategoriernes placering bør tænkes ind allerede i planlægningsfasen. Kategoriernes placering i en butiksindretning bør foretages ud fra den indbyrdes samhørighed, de praktiske forhold og ikke mindst bruttoavancen pr. m2. Og allerede når de første skitser laves bør man have en grund idé om, hvor de enkelte kategorier og underkategorier skal placeres.

Når den første indretningstegning ligger klar begynder arbejdet med at få fordelt reolerne imellem de forskellige afdelinger/vareområder ud fra analyser af pladsforbrug og indtjening. Med henblik på at sikre en fornuftig sammenhæng imellem pladsforbrug og indtjening. Så man sikrer at de vareområder som genererer hovedparten af butikkens omsætning/indtjening også får de bedste pladser og så vidt muligt den mængde plads de er berettiget til ifølge salget. I grove træk bør et vareområde, som generer 10 % af butikkens samlede indtjening også have 10% af det samlede salgsareal. Dette skal kun ses som en rettesnor idet der naturligvis er mange andre faktorer der spiller ind.

Optimering er grundstenen i alt hvad Basic Retail laver, det gælder også butiksindretning.

Formålet med en indretningstegning, hvor vi er med som sparringspartner er, at maksimere GMROS (gross margin return on selling area) også kaldet bruttoavncen pr. m2 salgsareal.  Arealfordelingen mellem de forskellige vareområder har stor indflydelse på om en butik får succes eller ej. Så husk at få den økonomiske betragtning med når I laver en indretning af Jeres butik.

Vi sikrer at butikkens A-pladser udnyttes optimalt og kan, hvis det ønskes også optimere den enkelte hyldemeter (for yderligere info om hyldeoptimering, se venligst punktet Space Management).

Kontakt os og hør nærmere om mulighederne for sparring på butiksindretning og få en optimal butik fra dag 1.