Sortimentsoptimering

80/20 reglen

Sortimentet er kædens/butikkens livsnerve, et dødt og statisk sortiment er den sikre død for en kæde/butik.

Kvadrant Analyse

Sortimentsoptimering og sortimentspleje er en dynamisk proces. En løbende trimning af sortimentet sikrer kædens/butikkens overlevelse på lang sigt.

Kvadrant analysen er ligeledes en central del af det løbende arbejde med Space Management

Ved I hvad I skal kræve af et produkt for, at det berettiget til en plads i Jeres sortiment?

Er der konsekvens i Jeres sortimentspleje?

Bliver en gammel og udtjent vare udmeldt, hver gang der kommer en ny i sortimetet?

Hvis Ikke bliver der mindre og mindre plads til det enkelte produkt, hver gang et nyt kommer til, med faldende omsætning og indtjening til følge.

Noget af det sværeste for en kæde/butik er, at reducere antal varenumre. Det er svært at være objektiv, når sortimentet skal plejes og varespejlet trimmes.

Ofte bliver beslutninger taget ud fra følelser i stedet for facts.

Lad Basic Retail være Jeres objektive partner og få styr på Jeres sortimentsoptimering.