Kvadrant analyse

En kvadrant analyse er nærmest uundværlig, når en virksomheds sortiment skal optimeres.

Kvadrant Analyse

Når en kvadrant analyse skal udarbejdes arbejdes der med udgangspunkt i 2 kriterier:

  • Stk. salg pr. varenummer for den valgte analyse periode
  • Den samlede indtjening (bruttoavance) pr. varenummer for den valgte analyse periode

Hvor lang en periode der analyseres over, når en kvadrant analyse skal udarbejdes, afhænger af den enkelte virksomhed og eventuelle sæsonudsving.

Hvis en virksomheds omsætning er nogenlunde jævnt fordelt over årets 12 måneder, vil det være oplagt at tage udgangspunkt i de seneste 12 måneders salg. Hvorimod virksomheder med store udsving hen over året, bør overveje at få lavet en kvadrant analyse pr. sæson (for eksempel pr. kvartal).

Hvad er formålet med at urdarbejde en kvadrant analyse?

En kvadrant analyse kan bruges i flere henseender:

  • Den kan skabe et godt overblik over hvilke produkter der generer størstedelen af virksomheden indtjening og derfor bør opprioriteres. Samtidig kan den give et fingerpraj om hvilke produkter der bør have et nærmere gennemsyn med henblik på en evt. udmelding.
  • En kvadrant analyse kan danne grundlag for en optimering af en forretnings vareeksponering
  • En grossist eller producentvirksomheds sælgere er med analysens resultater langt bedre rustet til at rådgive virksomhedens kunder i valg af sortiment for at sikre succes for begge parter.
  • Analysen er ligeledes et perfekt værktøj i forbindelse en efterfølgende benchmark imellem en kædes forretninger, for sikre at alle forretningsenheder har de bedst indtjeningsgivende varer i sortimentet.

Hvis ikke Jeres virksomhed allerede har stiftet bekendtskab med kvadrant analysen og teknikken bag, så vil I helt sikkert have et stort potentiale i at få udarbejdet en sådan.

Kontakt Basic Retail for at høre nærmere om mulighederne i, at få lavet en kvadrant analyse. Vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud.