Space Management

Space Management

 

Begrebet Space Management opstod i slut 80érne og har vundet indpas i langt de fleste detailhandelskæder gennem 00érne.

I de senere år er vigtigheden af korrekt anvendt Space Management blot blevet endnu større.

Space Management Planogram

Space Management

Varernes plads og placering i reolerne har stor betydning for den samlede omsætning og indtjening i nutidens detailhandel.

Med udgangspunkt i den enkelte butik eller kædes sortiment, omsætning og indtjening kan vi via testede eksponeringsprincipper udarbejde optimerede varespejl i form af planogrammer, som viser hvilke varer der skal stå på den enkelte hylde, samt hvor mange facings (rækker) rækker de skal have.

facing index

Som det ses af ovenstående figur har antallet af rækker (facing) stor betydning for hvor meget man sælger af et givet produkt. Når man f.eks. øget antal rækker fra 1 til 2 vil salget stige med optil 25 %.

Udover at der er mulighed for at øge salget ved at give en vare mere plads på hylden, så er det uhyre vigtigt, at det er de rigtige varer som får mest plads. For at finde frem til hvilke varer der bør have mest plads kan man med fordel få udarbejdet en kvadrant analyse.

Men det er naturligvis ikke nok bare at give varerne noget mere plads, for at kunne give de bedst sælgende/indtjeningsgivende mere plads er der helt naturligt nogle andre produkter, som må fjernes fra sortimentet, her bør man starte med at udmelde de produkter, som sælger dårligst og giver den ringeste indtjening.

Udover at de dårligst sælgende produkter udmeldes og der gives noget mere plads til de bedst sælgende/indtjeningsgivende produkter, så har det stor betydning hvordan selve varespejlet opbygges samt valg af eksponeringsform.

Der findes 2 grund eksponeringsformer “horisontal eksponering” og “vertikal eksponering”. Ved horisontal eksponering opsættes varerne uden hensyntagen til den fagdeling, hvis et vareområde eller underkategori fylder mere end hvad der kan være på en enkelt hylde fortsættes eksponeringen på hylden ved siden af på tværs af reolfagene.

I den vertikale eksponering (som vi har bedst erfaring med) arbejdes der i fagmoduler af ca. 1 meters bredde og vareområder, som fylder mere end en enkelt hylde fortsætter på hylden under indenfor samme fag.

Den vertikale eksponering er mere overskuelig for kunderne  og skaber ro i eksponeringen.