Facing

Når man arbejder med udarbejdelse af varespejl i detailhandels butikker, er der rigtig mange ting man bør tage med i sine overvejelser med henblik på at få så optimalt et vareoplæg, som overhovedet muligt og her har antal facing (antal rækker) som tildeles de enkelte stor betydning for salget.

facing index

I ovennævnte figur kan du se hvad det betyder for slaget af en vare når antal facing forøges. Ændrer man f.eks. fra at have 1 række af et givet produkt til er der nu er 2 række, vil salget typisk forøges med ca. 25%.

Facing

Begrebet facing dækker over det danske udtryk “antal rækker” og hentyder til den mængde plads, som den enkelte vare bliver tildelt på hylden.

Der er stor forskel på hvor mange facings de enkelte varer bør tildeles på hylderne. Inden du begynder at fordele hyldemeterne, bør du lave en analyse af salg og indtjening for de produkter, som skal placeres i reolerne.

De produkter, som har et højt stk. salg og samtidig giver en god indtjening (bruttoavance) i kr. bør have flest facing på hylden og bør så vidt muligt placeres i øje og tá højde. Herved opnås den højest mulige indtjening pr. hyldemeter.

Kernen i Space management er hele tiden at trimme og optimere varespejlene. Her er tilpasningen af antal facing en vigtig faktor.