Hyldeoptimering

Begrebet hyldeoptimering dækker over langt mere end blot en daglig trimning af butikkens varespejl, hvor der foretages en opfyldning og varerne skubbes frem på hylden så den forreste vare flugter med hyldekanten.

Space Management Planogram

Som du sikkert ved er det ikke ligegyldigt hvilken hylde en vare placeres på eller hvor meget plads varen bliver tildelt på hylden.

Hyldeoptimering

Når du arbejder med hyldeoptimering er der flere ting du skal være opmærksom på:

For det første skal der være en naturlig sammenhæng imellem de varer der står på den enkelte hylde. Varer der opfylder samme behov for forbrugeren bør så vidt muligt stå samlet.

Dernæst skal pladsen på den enkelte hylde fordeles ud fra en kombination af stk. salg og indtjening (bruttoavance i kr.), så de varer der både ligger over gennemsnittet for stk. salg og bruttoavance i kr. får mest plads (facings). Som beregningsmodel bruges en såkaldt kvadrantanalyse.